CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

TỔ CHỨC CHUNG CƯ - VĂN BẢN QUI ĐỊNH VỀ CHUNG CƯ
Thứ ba, 23/07/2019, 15:17 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: TỔ CHỨC CHUNG CƯ - VĂN BẢN QUI ĐỊNH VỀ CHUNG CƯ
Người gửi: Phuong nguyên Email: phuongnguyensg2003@yahoo.com
Địa chỉ: chung cư an dương vương ,p16, q.8 Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Chúng tôi là những hộ dân ở chung cư AN DƯƠNG VƯƠNG , P.16 ,Q.8 CÓ MỘT VÀI CÂU HỎI DƯỚI ĐÂY : 1) CƠ QUAN hay cá nhân NÀO ĐỨNG RA ĐỂ TỔ CHỨC CHO NGƯỜI DÂN BẦU LẠI BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ ? 2)CƠ QUAN HAY CÁ NHÂN NÀO CÓ TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT những việc làm của ban quản trị chung cư ? 3) Các hộ dân muốn biết rõ về những qui định ở chung cư thì nhận những văn bản đó từ cơ quan nào ? 4) BAN QUẢN TRỊ LÀM SAI , CÓ HÀNH VI SỬ DỤNG TIỀN CỦA CHUNG CƯ CHO NHU CẦU CÁ NHÂN THÌ AI SẼ XỬ PHẠT HỌ /
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông/bà Phương Nguyên. Phòng Quản lý nhà và công sở Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/ba` như sau: 1. Về việc bầu lại Ban Quản trị chung cư: a) Đối với nhà chung cư nhiều chủ sở hữu: Điểm e Khoản 1 Điều 13 của Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư quy định: "Chủ trì tổ chức Hội nghị nhà chung cư theo quy định tại Điêu11 Quy chế này". b) Đối với nhà chung cư một chủ sở hữu: Khoản 5 Điều 12 của Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư quy định: "Trường hợp nhà chung cư có một chủ sở hữu thì Ban Quản trị thực hiện tráchnhiệm chủ trì Hội nghị nhà chung cư trong những lần tiếp theo............ " 2. Trách nhiệm giám sát việc thực hiện chức năng, quyền hạn của Ban Quàn trị nhà chung cư: Chủ sờ hữu, chủ sử dụng nhà chung cu có quyền và nghĩa vụ giám sát việc thực hiện chức năng, quyền hạn của Ban Quản trị nhà chung cư thông qua báo cáo cùa Ban Quản trị về kết quả công tác quản lý sử dụng nhà chung cư trong thời gian giữa hai kỳ Hội nghị (Khoản 2 Điều 12 của Quyết định số 08/2008QĐ-BXD). 3. Việc cung cấp các văn bản về nhưng quy định ờ chung cư cho người dân: Hiện nay, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cung cấp văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng chung cư đểu có thế truy cập vào địa chỉ Website cùa cơ quan hành chính Nhà nước (trong đó có Sờ xây dựng) đê được cung cấp. 4. Việc xử lý vi phạm của Ban Quản trị nhà chung cư: được thực hiện theo quy định tại Điều 26 cùa Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng
Số lượng lượt xem: 227