title Chỉ đạo của lãnh đạo

Tờ trình số 1276/TTr-SYT ngày 25/02/2023 của Sở Y tế về việc tăng cường phòng, chống bệnh cúm gia cầm
Thứ hai, 27/02/2023, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Tờ trình số 1276/TTr-SYT

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 62
Tin mới hơn
Tin đã đưa