title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Ý Nhi, hỏi về số lượng, tần suất lấy mẫu thí nghiệm
Thứ ba, 22/06/2021, 08:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bà Nguyễn Thị Ý Nhi, nội dung như sau:

“Xin chào quý Sở,

Tôi hiện có một thắc mắc cần được giải đáp như sau: Vì sao vật liệu dùng trong xây dựng lại có những loại không được nêu rõ ràng về quy cách và số lượng lấy mẫu thí nghiệm tần suất trong TVCN, gây ra tình trạng rất khó tiếp cận cho người mới cũng như bất đồng ý kiến giữa các bên. Rất mong được giải đáp. Xin cảm ơn!”

Trả lời:

Chào bà Nguyễn Thị Ý Nhi,

Về nội dung bà hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Do nội dung câu hỏi của bà chưa nêu cụ thể về loại vật liệu xây dựng và số hiệu TCVN có vướng mắc, Sở Xây dựng không có cơ sở hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị bà nghiên cứu Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; trong đó, quy cách và khối lượng mẫu điển hình cho mỗi lô sản phẩm tuân theo quy định trong Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này, tương ứng với từng loại sản phẩm.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng không phải là cơ quan có chức năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, do đó không có thẩm quyền có thể giải thích tại sao tiêu chuẩn quốc gia có nêu nội dung này hoặc nội dung khác. Đồng thời, để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia chặt chẽ theo quy định tại Điều 17 của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Trường hợp sau khi nghiên cứu Thông tư số 19/2019/TT-BXD, vẫn có khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố, đề nghị bà gửi nội dung cụ thể để có cơ sở xem xét, hướng dẫn theo quy định.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 570
Tin mới hơn
Tin đã đưa