title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của bà Phạm Huyền Trang, hỏi về việc công bố hợp quy lại khi cập nhật địa chỉ Công ty theo địa giới hành chính mới
Thứ bảy, 17/09/2022, 01:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bà Phạm Huyền Trang (trang.pham@sonatapaint.com.vn), nội dung như sau:

“Kính chào Quý Sở,

Vui lòng cho chúng tôi hỏi như sau: Chúng tôi vừa cập nhật địa chỉ công ty theo địa giới hành chính mới trên giấy phép kinh doanh từ Phường 6 sang phường Võ Thị Sáu, vậy Công ty chúng tôi có cần xin cấp lại giấy chứng nhận hợp quy mới và công bố hợp quy lại với Quý Sở không? (Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy hiện tại của Công ty có thời hạn đến tháng 02/2025).

Mong nhận được phản hồi từ Quý Sở để Công ty chúng tôi thực hiện đúng.

Trân trọng cảm ơn!”

Trả lời:

Theo khoản 8 Điều 16 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy: Thực hiện việc công bố lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký hoặc có bất kỳ sự thay đổi nào về tính năng, công dụng, đặc điểm của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã công bố hợp quy”.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, có quy định về việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức như sau: Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

Vì vậy, Sở Xây dựng không yêu cầu bắt buộc quý Công ty phải điều chỉnh lại hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký do thay đổi địa chỉ từ Phường 6 sang phường Võ Thị Sáu. Đề nghị Công ty chủ động cân nhắc việc điều chỉnh giấy tờ theo địa chỉ mới, nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế của đơn vị.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 234
Tin mới hơn
Tin đã đưa