title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của Bà Trần Minh Thu về thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản
Thứ năm, 27/05/2021, 03:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của Bà Trần Minh Thu về thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, nội dung như sau:

 “Tôi xin gửi câu hỏi về việc người nước ngoài khi thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản.

Hiện người bạn nước ngoài (Hàn Quốc) của tôi đang tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và có mong muốn thi lấy chứng chỉ môi giới bất động sản. Tôi có các thắc mắc như sau ạ.

1. Khi nộp hồ sơ thi sát hạch lấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, có nhất định phải có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản hay không ạ?

2. Theo Điều 7 - Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định “ngôn ngữ để thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là tiếng Việt, trường hợp thí sinh là người nước ngoài thì được sử dụng phiên dịch”. Vậy bạn tôi là người nước ngoài khi tham gia thi có thể vào phòng thi cùng với phiên dịch viên phải không ạ?

Tôi rất mong nhận được phản hồi cho các thắc mắc trên. Xin cảm ơn.”

Sở Xây dựng thông tin đến Bà như sau:

1. Về nội dung “Khi nộp hồ sơ thi sát hạch lấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, có nhất định phải có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản hay không ạ?”

Tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng, quy định về Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: “… 3.01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);”.

2. Về nội dung “Theo Điều 7 - Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định “ngôn ngữ để thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là tiếng Việt, trường hợp thí sinh là người nước ngoài thì được sử dụng phiên dịch”. Vậy bạn tôi là người nước ngoài khi tham gia thi có thể vào phòng thi cùng với phiên dịch viên phải không ạ?”

Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng, quy định về Hình thức, thời gian và ngôn ngữ làm bải thi: “… 2. Ngôn ngữ thi: sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (trường hợp thí sinh là người nước ngoài thì được sử dụng phiên dịch).”

Tại Điểm g Khoản 4 Điều 3 Quy chế thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐTSH ngày 12/8/2016 của Chủ tịch Hội đồng thì sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Sở Xây dựng, quy định về Phần thi, hình thức thi và ngôn ngữ làm bài thi: “… g) Trường hợp thí sinh là người nước ngoài thì phải tự thuê phiên dịch viên (nếu có nhu cầu), phiên dịch viên được cán bộ coi thi bố trí chỗ làm việc độc lập và chỉ được phép phiên dịch đề thi ra giấy dưới sự giám sát của cán bộ coi thi. Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh phải nộp lại toàn bộ bản phiên dịch cho cán bộ coi thi…”.

Đính kèm file: Thông tư số 11/2015/TT-BXD

QT

Số lượng lượt xem: 790
Tin mới hơn
Tin đã đưa