title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Duy Hoàn, hỏi về nhà ở xã hội
Thứ năm, 06/04/2023, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Duy Hoàn (duyhoanthanh1108@gmail.com), nội dung như sau:

“Xin cho tôi được hỏi về thủ tục mua nhà ở xã hội. Hiện tại tôi là quân nhân đang sống và làm việc ở Đồng Nai thì có được nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chi Minh hay không?

Cảm ơn!”

Trả lời:

Chào ông,

Về vấn đề này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Quy định của pháp luật về nhà ở xã hội

- Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014, quy định về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

“Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

..........

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

..............”

- Khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014, quy định:

“1. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau đây:

a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

b) Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này;

...........”

- Khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở năm 2014, quy định: “Hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội cho các đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 của Luật này; đối với đối tượng quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này thì chỉ được thuê nhà ở xã hội”.

2. Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, trường hợp của ông Nguyễn Duy Hoàn hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Đồng Nai nên không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 399
Tin mới hơn
Tin đã đưa