title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Mạnh Hùng, hỏi về Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Thứ sáu, 10/12/2021, 06:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Mạnh Hùng (ttad.manhhung@gmail.com, Vinhomes Grand Park), nội dung như sau:

“Theo mục số  6 của Phụ lục VII của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Có phân chia thành 6 mục con bao gồm:

6.1 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng

6.2 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp

6.3 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

6.4 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

6.5 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

6.6 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

Trong Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của công ty tôi chỉ ghi chung chung là: Giám sát thi công xây dựng công trình (Dân dụng và Công nghiệp (nhẹ)).

Vậy cho tôi hỏi: Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình đã bao gồm giám sát lắp đặt thiết bị hay chưa.”

Trả lời:

Do Công ty chưa cung cấp đầy đủ thông tin nên chưa xác định được thời điểm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được cấp.

Tuy nhiên, để có cơ sở xác định phạm vi hoạt động của chứng chỉ được cấp trước thời điểm Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực, theo nội dung Công ty nêu trên, đề nghị Công ty vui lòng liên hệ Bộ Xây dựng để được trả lời hoặc hướng dẫn thêm.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 427
Tin mới hơn
Tin đã đưa