title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Phạm Mạnh Huy, Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, hỏi về chủ đầu tư thành lập bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cấp IV
Thứ sáu, 04/06/2021, 07:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Phạm Mạnh Huy, Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 (phammanhhuy@hatien1.com.vn), nội dung như sau:

Hiện nay, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 chuẩn bị triển khai xây dựng một công trình Giao thông, cấp IV; Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 quản lý chất lượng thi công xây dựng bằng hình thức tự thực hiện việc giám sát thi công xây dựng nên chuẩn bị thành lập bộ phận giám sát thi công xây dựng;

- Theo nội dung Điều 62 Nghị dịnh 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 có nêu các ý:

“3. Cá nhân không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Nghị định này khi thực hiện các hoạt động xây dựng sau: Các hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV;

4. Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức danh theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề ”;

- Theo nội dung Điều 148, Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 quy định chung về điều kiện năng lực của Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng: “Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạp hợp pháp cấp”

Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 xin phép hỏi ý kiến Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc: Cá nhân tham gia giám sát thi công xây dựng có bằng Kỹ sư xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp), bằng Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng và có chứng chỉ hành nghề về giám thi công thì có được giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông cấp IV không?

Rất mong nhận được ý kiến phản hồi của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng.

Trả lời:

Chào ông Phạm Mạnh Huy,

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

- Tại khoản 3, 4 Điều 62 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định:

“3. Cá nhân không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Nghị định này khi thực hiện các hoạt động xây dựng sau:

a) Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình;

b) Thiết kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;

c) Các hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV; công viên cây xanh; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông.

4. Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức danh theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề.”.

- Tại khoản 1 Điều 148 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, quy định: “1. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.”.

Đề nghị ông tham khảo.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 606
Tin mới hơn
Tin đã đưa