title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Trần Sơn Khải, hỏi về Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Thứ năm, 30/06/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Trần Sơn Khải (transonkhai@gmail.com, 14/2C Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn), nội dung như sau:

“Công ty TNHH SX TM XD Hưng Việt

MST: 0302622021; BXD-00000320; HCM-00000320

Phạm vi hoạt động xây dựng: 1. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng Hạng I; Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) Hạng II. Được cấp lần đầu 15/03/2017 và được gia hạn 25/02/2022.

Công ty chúng tôi có cần xin thêm chức năng: Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình?”

Trả lời:

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, như sau:

“1. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

a) Khảo sát xây dựng;

b) Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;

c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

d) Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;

đ) Thi công xây dựng công trình; 

e) Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

g) Kiểm định xây dựng;

h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực), trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Các lĩnh vực, phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực thực hiện theo quy định tại Phụ lục VII Nghị định này.”

Theo Phụ lục VII Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, trong đó, lĩnh vực Thi công xây dựng công trình có bao gồm Thi công công tác xây dựng công trình (mục 5.1 đến mục 5.8), Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình (mục 5.9).

Căn cứ các quy định nêu trên, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng lĩnh vực “Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình” phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Về thành phần hồ sơ và trình tự thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Đề nghị Ông/Bà tham khảo thực hiện, trường hợp chưa rõ, vui lòng liên hệ Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng - Sở Xây dựng, số điện thoại: 028-66812010, 028-62727009, để được hỗ trợ.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 184
Tin mới hơn
Tin đã đưa