title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh – rất mạnh ảnh hưởng đến địa bàn Thành phố
Thứ ba, 13/12/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Mục 7 Công văn số 6963/UBND-CNN ngày 12/11/2015 về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh – rất mạnh ảnh hưởng đến địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1.  Liên quan đến việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh – rất mạnh ảnh hưởng đến địa bàn Thành phố, khi thiết kế xây dựng các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, nhà ở, chung cư, công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, phải đảm bão công trình có khả năng chịu được gió bão mạnh, siêu bão (từ cấp 12 trở lên); phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi thực hiện công tác thẩm định, thẩm tra, thiết kế xây dựng công trìnhDanh sách các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tham khảo theo Phụ lục đính kèm.  

2.  Liên quan đến việc phân loại nhà ở, công trình hạ tầng và công tác chằng chống nhà cửa khi xảy ra bão mạnh – rất mạnh, Sở Xây dựng đã có hướng dẫn tại Công văn số 7705/SXD-QLCLXD ngày 20/7/2015 về việc hướng dẫn Nhà an toàn theo các cấp bão của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện tăng cường, hướng dẫn về Nhà an toàn cho người dân, cụ thể:    

-       Đối với các công trình nhà hiện hữu, được thiết kế và thi công tuân thủ các tiêu chuẩn và các quy định về quản lý xây dựng của Nhà nước (Nhà theo tiêu chuẩn), khi cấp bão lớn hơn cấp thiết kế cần có biện pháp phòng chống và gia cố, đặc biệt đối với các kết cấu bao che và kết cấu mái. Trong trường hợp cần thiết cần tiến hành di dân đến nơi trú ngụ an toàn.

-       Đối với các công trình nhà hiện hữu, không được thiết kế và thi công theo các tiêu chuẩn và các quy định về quản lý xây dựng của Nhà nước (Nhà phi tiêu chuẩn), thực hiện phân loại, hướng dẫn Nhà an toàn theo cấp bão như sau (căn cứ theo văn bản hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão ban hành kèm theo Công văn số 1145/BXD-KHCN ngày 28/5/2015 của Bộ Xây dựng):

+Nhà kiên cố (là nhà có ba kết cấu chính cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu bền chắc): Nằm riêng lẻ ở vị trí trống trải, ven sông, ven biển chịu được bão đến cấp 10, khi xảy ra bão đến cấp 11 cần có biện pháp phòng ngừa và gia cố nhà; khi bão trên cấp 11, mọi người dân trong nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn. Nhà kiên cố xây dựng thành cụm, ở vị trí có che chắn chịu được bão đến cấp 11, khi xảy ra bão đến cấp 12 cần có biện pháp phòng ngừa và gia cố nhà, khi bão trên cấp 12, mọi người dân trong nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn;

+Nhà bán kiên cố (là nhà có hai trong ba kết cấu chính cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu bền chắc): Nằm riêng lẻ ở vị trí trống trải, ven sông, ven biển chịu được bão đến cấp 8, khi xảy ra bão từ cấp 9 đến cấp 10 cần có biện pháp phòng ngừa và gia cố nhà; khi bão trên cấp 10, mọi người dân trong nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn. Nhà bán kiên cố xây dựng thành cụm, ở vị trí có che chắn chịu được bão đến cấp 9, khi xảy ra bão từ cấp 10 đến cấp 11 cần có biện pháp phòng ngừa và gia cố nhà; khi bão trên cấp 11, mọi người dân trong nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn;

+Nhà thiếu kiên cố (là nhà có một trong ba kết cấu chính cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu bền chắc): Nằm riêng lẻ ở vị trí trống trải, ven sông, ven biển chịu được bão đến cấp 7, khi xảy ra bão từ cấp 8 đến cấp 9 cần có biện pháp phòng ngừa và gia cố nhà; khi bão trên cấp 9, mọi người dân trong nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn. Nhà thiếu kiên cố xây dựng thành cụm, ở vị trí có che chắn chịu được bão đến cấp 8, khi xảy ra bão từ cấp 9 đến cấp 10 cần có biện pháp phòng ngừa và gia cố nhà; khi bão trên cấp 10, mọi người dân trong nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn;

+Nhà đơn sơ (là nhà có cả ba kết cấu chính cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu không bền chắc): Nằm riêng lẻ ở vị trí trống trải, ven sông, ven biển chịu được bão đến cấp 6, khi xảy ra bão từ cấp 7 đến cấp 8 cần có biện pháp phòng ngừa và gia cố nhà; khi bão trên cấp 8, mọi người dân trong nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn. Nhà đơn sơ xây dựng thành cụm ở vị trí có che chắn chịu được bão đến cấp 7, khi xảy ra bão từ cấp 8 đến cấp 9 cần có biện pháp phòng ngừa và gia cố nhà; khi bão trên cấp 9, mọi người dân trong nhà phải được di dời đến nơi trú ngụ an toàn.

-       Riêng đối với các công trình có kết cấu chịu lực chính được thiết kế và thi công tuân thủ các tiêu chuẩn nhưng các kết cấu mái, tường làm bằng tôn, fibro xi măng hoặc các vật liệu tương tự không được thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn (Các loại nhà khác), khi cấp bão lớn hơn cấp bão trong giới hạn thiết kế kết cấu cần có biện pháp chống gia cố, với cấp bão từ cấp 8 đến 9 trở lên phải có biện pháp phòng chống và gia cố chống sập đổ và tốc mái đối với các kết cấu bao che và kết cấu mái. Trong trường hợp cần thiết cần tiến hành di dân đến nơi trú ngụ an toàn.

3.  Liên quan đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn: Đề nghị Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến sâu rộng “SỔ TAY hướng dẫn một số biện pháp, phòng, tránh, ứng phó thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành tháng 10 năm 2014” đến mọi người dân trên địa bàn, nhất là các hộ dân đang sinh sống trên các khu vực xung yếu, vùng thấp trũng, ven sông, ven biển, trong những căn nhà đơn sơ không đảm bảo an toàn, ngư dân hoạt động nghề cá…giúp cho người dân, cơ quan, tổ chức biết tham khảo để chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra.

4.  Liên quan đến việc triển khai đảm bảo an toàn cho các nhà, xưởng, chung cư cũ xuống cấp khi xảy ra bão mạnh – rất mạnh:

-       Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương rà soát, thống kê (đối với quận, huyện chưa có báo cáo gửi Sở Xây dựng) các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, nghiêng, lún, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng, các chung cư xây dựng trước năm 1990 có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp nằm trên địa bàn theo Công văn số 14166/SXD-QLCLXD ngày 09/11/2015 của Sở Xây dựng.

-       Chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý công trình tổ chức thực hiện bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng đối với các công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng. Khi cấp bão lớn cần có biện pháp phòng chống và gia cố, đặc biệt đối với các kết cấu bao che, kết cấu mái, các thiết bị lắp đặt bên ngoài công trình (như bồn nước, dàn nóng máy lạnh, cột ăng-ten, kim thu sét…).

5.  Liên quan đến việc tổ chức kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện đảm bảo an toàn thi công xây dựng, lắp đặt, sử dụng giàn giáo, đà giáo cốt pha, vận hành cần trục tại các công trình:

-       Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Ban Quản lý khu đô thị mới, khu công nghiệp khu chế xuất, khu công nghệ cao tăng cường tổ chức kiểm tra định kỳ công tác quản lý chất lượng, kết hợp kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng được phân công quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về lắp đặt, vận hành cần trục tháp trong thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo tại các Công văn số 720/UBND-ĐTMT ngày 05/02/2015 và Công văn số 7262/UBND-ĐTMT ngày 26/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố; tổ chức tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình.

-       Các chủ đầu tư, nhà thầu khi thi công khi lắp đặt, sử dụng giàn giáo (là một hệ thống kết cấu tạm thời đặt trên nền vững hoặc có thể treo hoặc neo, tựa vào công trình để tạo ra nơi làm việc cho công nhân tại các vị trí cao so với mặt đất hay mặt sàn cố định) phải có thiết kế, nghiệm thu, phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo tiêu chuẩn TCXDVN 296:2004; khi lắp đặt cốt pha và đà giáo trong thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo tiêu chuẩn TCVN 4453:1995 để thiết kế, kiểm tra và nghiệm thu; khi lắp đặt, vận hành cần trục tháp phải tuân thủ các Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng liên quan đến triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh – rất mạnh ảnh hưởng đến địa bàn Thành phố, đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan kịp thời thực hiện.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 555
Tin mới hơn
Tin đã đưa