title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2018/TT-BXD ngày 15/11/2018 của Bộ Xây dựng
Thứ năm, 28/02/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 675/VP-ĐT ngày 21/01/2019 về triển khai và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2018/TT-BXD ngày 15/11/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng; Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện:

- Tổ chức kiểm định thiết bị theo đúng các quy định của Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động QTKĐ: 01-2018/BXD kèm theo Thông tư số 09/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 15/11/2018

 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng có hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1033
Tin mới hơn
Tin đã đưa