title Thông tin tuyển dụng công chức

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Thứ hai, 22/02/2021, 07:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng 18 viên chức vào 08 vị trí việc làm sau:

1. Quản lý, duy tu lĩnh vực Công viên - Cây xanh;

2. Quản lý, duy tu lĩnh vực Chiếu sáng đô thị;

3. Quản lý, duy tu lĩnh vực Xử lý nước thải; 

4. Quản lý, duy tu lĩnh vực thoát nước;

5. Quản lý dự án lĩnh vực thoát nước;

6. Kế hoạch, tổng hợp; 

7. Kế toán; 

8. Tổ chức, hành chính.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 23/3/2021 (từ 07 giờ 30 đến 17 giờ 00, từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật; số 03 (lầu 2), Đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: (028) 39291480.

Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển và các thông tin chi tiết xem trên file Thông báo 567/TB-TTHT ngày 22/02/2021 về tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM.

Đính kèm file: Thông báo 567/TB-TTHT 

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 337
Tin đã đưa