CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Trường hợp không phải xin cấp giấy phép xây dựng?
Thứ tư, 24/07/2019, 03:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Trường hợp không phải xin cấp giấy phép xây dựng?
Người gửi: Nguyễn Thanh Ngoan Email: ngthanhngoan@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: * Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, những trường hợp nào thuộc diện không phải xin cấp giấy phép xây dựng?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Đối với nhà ở riêng lẻ dọc các tuyến đường hiện hữu từ 12m trở lên tại các huyện ngoại thành không thuộc điểm dân cư tập trung, thuộc khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, tỷ lệ 1/500, nằm ngoài phạm vi 100m tính từ tim đường hiện hữu về mỗi bên thì được miễn Giấy phép xây dựng. Chủ đầu tư thực hiện việc đăng ký xây dựng tại UBND xã theo quy định.
Số lượng lượt xem: 257