Thư viện video

Video clip tham dự Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 "Tuổi trẻ Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả giải pháp cải cách thủ tục hành chính"
Thứ tư, 09/11/2022, 08:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số lượng lượt xem: 260