CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Tuyến đường trong đô thị thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Xây dựng TP.HCM
Thứ tư, 24/07/2019, 03:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Tuyến đường trong đô thị thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Xây dựng TP.HCM
Người gửi: Lê Văn Lạc Email: le.arch2188@yahoo.com
Địa chỉ: Bình Thuận Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin hỏi danh sách tuyến đường trong khu vực nội thành TP. Hồ Chí Minh do Sở xây dựng cấp phép khi xin phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Lê Văn Lạc, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng trả lời như sau: Căn cứ khoản 2 – Điều 14 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng: “Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 điều này”. Do đó, việc cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ sẽ do Ủy ban nhân dân quận nơi công trình tọa lạc xem xét cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền đã quy định. Đề nghị ông liên hệ Ủy ban nhân dân quận để được hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định hiện hành.
Số lượng lượt xem: 296