CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

v/v thực hiện công văn 4864/UBND-ĐTMT ngày 20/9/2012 của UBND Thành Phố
Thứ ba, 23/07/2019, 16:37 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: v/v thực hiện công văn 4864/UBND-ĐTMT ngày 20/9/2012 của UBND Thành Phố
Người gửi: Ban BT-GPMB quận Gò Vấp Email: levngu@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 214/26 Nguyễn Oanh phường 17 quận Gò Vấp Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Ban BT-GPMB quận Gò Vấp xin hỏi quí Sở một việc như sau : Theo CV số 4864/UBND-ĐTMT ngày 20/9/2012 tại điểm d mục 4 "Giao Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật chi phí đầu tư hạ tầng/m2 do Bộ Xây dựng công bố để hướng dẫn ngay cho ỦY ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện" . Theo chúng tôi được biết thì hiện nay Bộ Xây dựng đã có QĐ số 725/QĐ-BXD ngày 09/8/2012 V/v công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011 . Hiện nay Ban BT-GPMB quận Gò Vấp đang tiến hành tính toán bồi thương, hỗ trợ tại dự án di dời Ga Gò Vấp , theo Khoản 8 Điều 37 QĐ số 35/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 , thì Ban BT phải tính cho những hộ đủ ĐK tái định cư mà tự lo nơi ở mới một khoản tiền bằng chi phí đầu tư hạ tầng/m2 do Bộ Xây dựng công bố . Do vậy, Ban BT-GPMB quận Gò Vấp xin hỏi Quí Sở hiện nay đã có hướng dẫn mới cho các quận,huyện thực hiện chưa? Vì dự án di dời Ga Gò Vấp đang trong giai đoạnn tính toán và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và cũng là dự án trọng điểm, nên đề nghị Quí Sở cho biết sớm để Ban BT có cơ sở tính toán . Đc : Ban BT-GPMB quận Gò Vấp 214/26 Nguyễn Oanh phường 17 quận Gò Vấp ĐT : 35886762
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ban BT - GPMB Gò Vấp, Qua câu hỏi của Ban, Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, Bộ Xây dựng mới công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012 theo Quyết định số 439/QĐ-BXD ngày 26/4/2013. Trên cơ sở đó, với trách nhiệm được giao tại khoản 8, điều 37, Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/05/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã có công văn số 8406/SXD-QLKTXD ngày 07/10/2013 về việc hướng dẫn xác định chi phí đầu tư hạ tầng để tính chi phí hỗ trợ của hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan liên quan để thực hiện. Do đó chi phí đầu tư hạ tầng /m2 được xác định trong phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư là suất vốn đầu tư chi phí hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ Xây dựng công bố đang có giá trị hiện hành tại thời điểm lập, phê duyệt phương án bồi thường.
Số lượng lượt xem: 217