CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

va7n bản áp dụng đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nứơc để kinh doanh
Thứ ba, 23/07/2019, 10:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: va7n bản áp dụng đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nứơc để kinh doanh
Người gửi: Phương Thảo Email: pthaocao81@gmail.com
Địa chỉ: 47/5A ấp 5 xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi đang thuê 01 căn nhà thuộc sở hữu nhà nuớc với mục đích để kinh doanh, đơn giá thuê nhà và thuê đất được áp dụng theo văn bản nào? Trước đây đơn giá thuê đất thực hiện theo quyết định 1753
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông (bà) Phương Thảo, Qua câu hỏi của ông (bà), Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Do ông (bà) không thông tin rõ căn nhà thuộc sở hữu Nhà nuộc mà ông (bà) đang thuê thuộc diện nhà ở hay nhà làm việc, nên Sở Xây dựng chỉ trả lời theo nguyên tắc như sau: l. Trường hợp là nhà ở, nhưng hộ sử dụng tiết kiệm một phần diện tích khuôn viên hoặc một phần diện tích sử dụng dể tự kinh doanh hoặc cho thuê lại, thì tiền thuê nhà được thu theo Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 cua Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố. 2. Trường hợp là nhà làm việc, đơn giá thuê nhà và thuê đất được áp dụng theo Quyết định số 3346/QĐ-UB-QLĐT ngày 07/10/1994 về việc điều chỉnh giá biểu thu tiền thuê nhà cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan sản xuất – kinh doanh sử dụng thuộc diện nhà nước quản lý và Quyết định số 95/2005/QĐ-UBND ngày 13/6/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3346/QĐ-UB-QLĐT ngày 07/10/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Số lượng lượt xem: 226