CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

van ban 3394
Thứ ba, 23/07/2019, 14:59 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: van ban 3394
Người gửi: nguyen hong anh Email: anh06286@gmail.com
Địa chỉ: 100/26 le quang dinh binh thanh Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Nhà ông tôi ớ q1 hẻm Nguyễn Thi Minh Khai có diện tích ngoài diện tích nhà công nhận là 48 m2 (phần diện tích này được nhà nước cho phép sử dụng và ghi trong bản vẽ 15/11/1993 là đất không bán) và hiện nay đổi giấy tờ nhà phải đóng tiền sử dung đất 40%. Trong luật nhà đất có ghi nhà ở trước 15/10/2013 thì không phải đóng tiền sử dụng đất nhưng căn cứ CV 3394 thì gia đình chúng tôi phải đóng 40%, quy định này không thấy ban hành? tại sao không phổ biến để cho người dân được biết? Đề nghị Quý cơ quan giải thích dùm Trân trọng cảm ơn[/size]
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông (bà) Nguyen Hong Anh, Theo nội dung câu hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, việc giải quyết phần diện tích đất liền kề với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã có quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Khoản 3 Khoản 4 Điều 38 Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ. Sở Xây dựng đề nghị ông (bà) nghiên cứu quy định nêu trên. Ngoài ra, nếu ông (bà) có nhu cầu, có thể mang theo hồ sơ có liên quan đến Sở Xây dựng để được giải quyết cụ thể.
Số lượng lượt xem: 205