CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

văn bản hướng dẫn công văn số Số: 1550/BXD-QLN của Bộ Xây Dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 09:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: văn bản hướng dẫn công văn số Số: 1550/BXD-QLN của Bộ Xây Dựng
Người gửi: Trần Hữu Toàn Email: tranhuutoan81@gmail.com
Địa chỉ: A9 CC Bắc Định Bộ Lĩnh Bình Thạnh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Xin gửi xây dựng cho biết văn bản hướng dẫn của Sở đối với công văn số 1550/BXD-QLN của Bộ Xây Dựng ký ngày 26/07/2013 về việc hướng dẫn xã phường xác nhận hiện trạng nhà và nhân khẩu để mua nhà theo Nghị quyết số 02/NQ-CP
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Trần Hữu Toàn, Theo nội dung câu hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau: Về Công văn số 1550/BXĐ-QLN ngày 26/7/2013 của Bộ Xây dựng Ngày 17/10/2013, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5535/UBND-ĐTMT về xác nhận hộ khẩu và thực trạng nhà ở để vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, với ý kiến như sau. “Giao Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường (xã) thị trấn tổ chức thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1550/BXD-QLN ngày 26/7/2013 về việc xác nhận hộ khẩu và thực trạng nhà ở theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về triển khai gói tín dụng hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ (theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD) đối với hộ gia đình, cá nhân như sau: - Ủy ban nhân dân phường (xã) thị trấn xác nhận thực trạng nhà ở (số thành viên trong hộ gia đình và diện tích nhà ở) tại địa chỉ mà người xin xác nhận có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú và thực tế đang sinh sống tại đó. - Người đứng đơn xin xác nhận về thực trạng nhà ở phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu đã có nhà ở khác trong địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở mà người đứng đơn muốn vay vốn để thuê, mua nhà ở”.
Số lượng lượt xem: 314