CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

VĂN BẢN PHÁP QUY
Thứ tư, 24/07/2019, 02:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: VĂN BẢN PHÁP QUY
Người gửi: TRẦN DUY Email: ngan_tu2006@yahoo.com
Địa chỉ: NG, VAN QUỲ ,phú thuận q7 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Nam 2oo8 Tôi có xay can nhà cấp 4 không phép ,vì phần đất tôi mua trúng trong quy hoạch treo,HÀNH LANG CÂY XANH RẠCH BÀ BƯỚM PHƯỜNG PHÚ THUẬN Q7,tôi không biết con rạch có từ bao giờ,và treo đền chừng nào ,và q7 có thu hoi không ,/vì đất tôi mua trên thửa đất[bên bán]quận 7 cấp 2oo3 ,họp đồng mua bán tại phường ,vậy đất của tôi có được làm sổ đỏ ,hoac nhà tôi đang ở có được quận cấp số nhà,đã ở 5 nam ,chổ tôi hiện tại dân cư hiện hữu , vậy hiện nay có chính sách ,hoặc công văn nào của tp hoặc quận 7,cho tôi làm sổ đỏ ,hoặc xây nhà ,cấp số ,... vì hàng năm vẩn đóng thuế đất tại phường , TÔI LÀ CN NHẬP CƯ ,KHÔNG HIÊU PHÁP LUẬT NHIỀU ,XIN QUÝ BÁO ,SỞ XÂY DỰNG TP CHO TÔI BIẾT TOI PHẢI LÀM SAO , TRÂN TRONG5CAM ƠN .
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Trần Duy, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng trả lời như sau: 1. Về cấp số nhà: Theo khoản 3 Điều 2 cua Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định: “Đối tượng không đánh số và gắn biên số nhà, nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng không phép trong khu vưc cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng”. Đề nghị ông liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 7 để được kiểm tra, cung cấp thông tin quy hoạch về hành lang cây xanh Rạch Bà Bướm và xem xét giải quyết cấp Chứng nhận số nhà theo thẩm quyền. 2. Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2009, thì thẩm quyền cấp Giấy chưng nhận thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp Quận - Huyện. Sở Xây dựng đề nghị ông liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 7 để được hướng dẫn và xem xét giải quyết cấp Giấy chứng nhận theo thẩm quyền.
Số lượng lượt xem: 216