CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

vật liệu xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 13:24 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: vật liệu xây dựng
Người gửi: Le Thi Hoang Chau Email: honghai366@yahoo.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi rất thắc mắc về công tác quản lý vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng. Theo tôi, đây cũng là một mặt hàng thông thường trong kinh doanh. Việc quản lý các công ty bán hàng VLXD hay việc mua bán thì đã có Sở Kế hoạch & Đầu tư, cơ quan hải quan, thuế…Như vậy, khi nào thì Sở sẽ quản lý để doanh nghiệp chúng tôi biết rõ hơn. Xin cảm ơn Sở.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào bà Lê Thị Hoàng Châu. Phòng Quản lý Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của bà như sau : Vật liệu xây dựng là một trong các loại sản phẩm, hàng hóa trên thị trường. Theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật, việc quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được phân theo các ngành đặc thù. Trong đó, Sở Xây dựng được phân công quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng, bao gồm quản lý về chất lượng VLXD. Theo Thông tư 21/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận Bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD nhóm 2 (danh mục theo quy chuẩn kỹ thuật về VLXD ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng). Do đó, người sản xuất, nhập khẩu VLXD thuộc hàng hóa nhóm 2 nêu trên phải thực hiện công bố hợp quy và đăng ký Bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng. Việc thực hiện công bố hợp quy được xem là hoàn tất khi Sở Xây dựng ban hành thông báo tiếp nhận, khi đó hàng hóa VLXD được phép lưu thông trên thị trường. Ngoài ra, kinh doanh VLXD là loại hình kinh doanh có điều kiện, theo quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, bày bán và giao nhận VLXD có nghĩa vụ phải chấp hành địa điểm sản xuất, kinh doanh và bày bán theo Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh VLXD, nơi đổ phế thải VLXD do UBND quận – huyện ban hành.
Số lượng lượt xem: 256