CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Vật liệu xây dựng hợp quy
Thứ tư, 24/07/2019, 07:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Vật liệu xây dựng hợp quy
Người gửi: Thanh Tuyền Email: thanhhoa-thanhmai@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin cho biết vật liệu xây dựng hợp quy là thế nào? Có phải hợp quy là có nhãn hàng hóa đầy đủ không? Thường người xây nhà kéo hàng về không thể biết hàng có hợp quy hay không để mà đi khiếu nại được, cửa hàng vật liệu xây dựng họ báo giá nào thì chịu giá đó, biết làm sao đây?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bà Thanh Tuyền. Phòng Quản lý Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của bà như sau : - Hiện nay, Bộ Xây dựng đã ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2) trong Quy chuẩn kỹ thuật về vật liệu xây dựng kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011, có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2011 (trước dây danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được ban hành kèm theo các Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009, Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 8/01/2010 và số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010). - Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. - Các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 này phải có giấy chứng nhận hợp quy của tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định, phải được người sản xuất, người nhập khẩu công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng. - Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đã được chứng nhận hợp quy thì người sản xuất hoặc người nhập khẩu phải dán dấu hợp quy (dấu CR). Đây là dấu hiệu để người tiêu dùng nhận biết dễ dàng nhất đối với sản phẩm, hàng hóa VLXD đã được chứng nhận chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. Dấu CR được dán kèm theo nhãn hàng hóa. Như vậy, khi mua và sử dụng VLXD thuộc đối tượng hàng hóa nhóm 2, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ dấu CR dán trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao bì để nhận biết sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường công tác hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh VLXD thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng cho phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2011/BXD; tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa VLXD lưu thông trên thị trường.
Số lượng lượt xem: 208