CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về đánh lại số nhà?
Thứ tư, 24/07/2019, 06:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về đánh lại số nhà?
Người gửi: Nguyễn Văn Thành Email: danhthanh1578@gmail.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Trong đợt đánh lại số nhà lần này thì người dân có phải đến UBND để làm thủ tục hay không? Hay là UBND cử cán bộ hoặc tổ dân phố đến hộ dân để phát phiếu kê khai, trong đó đã có ghi sẵn số nhà dự kiến cấp mới?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bạn Nguyễn Văn Thành, Vấn đề Bạn hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND thành phố thì đánh số nhà không phải là một thủ tục hành chính, theo đó UBND quận, huyện sẽ lập Kế hoạch đánh số nhà cho những căn nhà, công trình xây dựng thuộc đối tượng đánh số nhà được quy định tại Điều 2 của Quy chế.
Số lượng lượt xem: 172