CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về Ban quản lý chung cư?
Thứ ba, 23/07/2019, 08:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về Ban quản lý chung cư?
Người gửi: Bùi Hoài Thắng Email: thangbh71@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Chung cư Nguyễn Tri Phương (Q.10) do Công ty Nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư và đưa vào vận hành từ năm 2003 (đã được cấp sổ hồng). Từ vài năm nay, Công ty không quản lý và vận hành mà do người dân tự đứng ra quản lý. Đồng thời, Công ty không bàn giao nhà chung cư về cho Q.10, nên Q.10 không thể ra quyết định công nhận Ban quản trị chung cư (do cư dân chung cư bầu) như quy định trong QĐ 08/2008/QĐBXD của Bộ XD (Điều 28, khoản 2) (theo trả lời của Phòng Quản lý Đô thị Q.10), dẫn đến Ban quản trị không đủ tư cách pháp lý ký kết các hợp đồng dịch vụ trong việc hoạt động chung cư. Việc thế này thì phải giải quyết ra sao và ai/đơn vị/cơ quan nào chịu trách nhiệm giải quyết và nếu không chịu giải quyết thì sao?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Tại Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28-5-2008 có các quy định như sau: Theo Khoản 2 Điều 10, trường hợp nhà chung cư không xác định được chủ đầu tư thì đơn vị đang quản lý nhà chung cư đó hoặc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là UBND cấp quận) có trách nhiệm chủ trì tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu. Điều 28 về trách nhiệm của UBND cấp quận, có nhiệm vụ ra quyết định công nhận kết quả bầu Ban quản trị nhà chung cư; kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND cấp tỉnh. Căn cứ vào các quy định nêu trên, đề nghị ông (bà) liên hệ UBND quận 10 để được giải quyết.
Số lượng lượt xem: 255