CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về cấm các lò gạch thủ công dùng đất sét
Thứ tư, 24/07/2019, 07:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về cấm các lò gạch thủ công dùng đất sét
Người gửi: Hoàng Ngọc Lâm Email: ngocsuong952@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Theo thông tin trên báo chí được biết, hiện nay TP cấm các lò gạch thủ công dùng đất sét. Sở XD và UBND quận huyện hướng dẫn các cơ sở này chuyển về các tỉnh khác, vẫn sử dụng đất sét làm gạch. Như vậy, liệu có phải TP chỉ đẩy tiêu cực từ địa phương này sang địa phương khác, còn mục đích chống ô nhiễm môi trường, lãng phí đất sét trên cả nước cũng không đạt được.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Hoàng Ngọc Lâm. Phòng Quản lý Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Theo quy định tại Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung và Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phát triển gạch xây dựng nung đến năm 2020, các lò gạch thủ công sử dụng đất sét nung phải chấm dứt hoạt động. Đây là chủ trương của cả nước, do đó không có việc chuyển đổi các cơ sở này từ tỉnh này sang tỉnh khác. Các cơ sở sản xuất gạch thủ công dùng đất sét nung phải chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch không nung nhằm mục đích chống lãng phí nguồn đất sét trong cả nước và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Nếu còn thì mục đích chống ô nhiễm môi trường, chống lãng phí đất sét trên cả nước cũng không đạt được.
Số lượng lượt xem: 631