CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản
Thứ tư, 24/07/2019, 06:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản
Người gửi: Nguyễn Hồng Sơn Email: sonnguyenhong64@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Năm 2004, tôi được trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp chứng chỉ tốt nghiệp khóa học Chuyên viên quản trị kinh doanh bất động sản. Nay, tôi có được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định hay không? Xin chân thành cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Hồng Sơn. Phòng Phát triển nhà Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006 và Nghị định 153/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản quy định: Cá nhân hoạt động môi giới bất động sản phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và chuyên môn về môi giới bất động sản. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản có chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung do Bộ Xây dựng ban hành. Trước khi tiến hành đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, cơ sở đào tạo phải đưa lên Website của Bộ Xây dựng các thông tin: tên và địa chỉ liên hệ của cơ sở; lĩnh vực, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; đội ngũ giảng viên. Khi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản thì cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phải thông báo bằng văn bản tới Sở Xây dựng địa phương, nơi tổ chức đào tạo. Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức việc đánh giá kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản cho học viên. Cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây: - Không phải là cán bộ, công chức nhà nước; - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù; - Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản; - Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản; Hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản bao gồm: - Đơn xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ, - 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ; - Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ; - Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản. Do đó, chứng chỉ tốt nghiệp khóa học chuyên viên quản trị kinh doanh bất động sản của ông Nguyễn Hồng Sơn chưa phù hợp với quy định cấp chứng chỉ môi giới bất động sản.
Số lượng lượt xem: 3244