CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về cấp lại CCHN kỹ sư thiết kế xây dựng công trình
Thứ tư, 24/07/2019, 06:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về cấp lại CCHN kỹ sư thiết kế xây dựng công trình
Người gửi: Nguyễn Tú Anh Email: anhpstn@gmail.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Hiện nay tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư thiết kế xây dựng công trình, đến 6/2012 này là chứng chỉ của tôi hết hạn. Hiện nay tôi vẫn đang làm công tác tư vấn thiết kế xin cho hỏi khi hết hạn tôi có phải làm lại mới chứng chỉ hay được gia hạn. Thủ tục gia hạn như thế nào?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Nguyễn Tú Anh. Phòng Quản lý kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Các chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đây vẫn còn giá trị và được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn ghi trên chứng chỉ. Để thực hiện việc cấp lại chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng. Đề nghị ông tham khảo và thực hiện theo Thông báo số 6321/TB-SXD-QLNLHNXD ngày 06/08/2009 của Sở Xây dựng về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ và Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng).
Số lượng lượt xem: 196