CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về cấp lại chứng chỉ hành nghề
Thứ tư, 24/07/2019, 06:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về cấp lại chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Truong Van Tuong Email: ccttg2007@yahoo.com
Địa chỉ: 88/30/9 Nguyen Khoai, Q.4, TP HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Trước đây (2007)tôi đã được Bộ Xây dựng cấp các chứng chỉ hành nghề kỹ sư thiết kế xây dựng công trình điện, giám sát thi công xây dựng công trình điện(Sở Xây dựng TP HCM tiếp nhận và xem xét hồ sơ trước khi chuyển Bộ XD)và đến tháng 02/2012 này là các chứng chỉ của tôi hết hạn. Theo Khoản 1.a, Mục III của Thông báo 6321/TB-SXD ngày 06/8/2009, Sở Xây dựng TP HCM chỉ cấp lại các chứng chỉ hành nghề (hết hạn) do Quý Sở cấp, vậy với trường hợp của tôi (trước đây các chứng chỉ do Bộ XD cấp) khi các chứng chỉ trên hết hạn có được Quý Sở xem xét cấp lại không. Rất mong sự chỉ dẫn của Quý Sở. Chân thành biết ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Trương Văn Tường. Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình do hết hạn sử dụng có quy định rõ tại Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.
Số lượng lượt xem: 171