CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về CCHN Kỹ sư hoạt động xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 04:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về CCHN Kỹ sư hoạt động xây dựng
Người gửi: Văn Cập Tài Email: taivc@yahoo.com
Địa chỉ: 600/2/37 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kính gửi Sở XD TPHCM, Kính gửi Phòng tiếp nhận hồ sơ xin cấp CCHN Tôi xin hỏi, CCHN kỹ sư hoạt động xây dựng cũ của tôi được cấp với nội dung: - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Sau khi hết hạn, tôi đã làm thủ tục xin cấp lại CCHN. Tuy nhiên trong CCHN mới cấp lại, nội dung chỉ ghi là: - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Cho tôi hỏi vì sao có sự thay đổi nội dung này? Trân trọng, Văn Cập Tài
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Văn Cập Tài, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: - Tại Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với trường hợp hết hạn thì nội dung và thời hạn ghi trong chứng chỉ được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới. - Đối với lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật, tại Điểm b, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã nêu rõ các lĩnh vực chuyên môn thiết kế của công trình hạ tầng kỹ thuật theo trình độ chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động. Do đó, Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn của Bạn cần thể hiện đã tham gia thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật cụ thể (theo quy định tại Phụ lục Phân loại công trình của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng, công trình hạ tầng kỹ thuật là các công trình như: “Cấp thoát nước, Xử lý rác thải và các công trình khác” ).
Số lượng lượt xem: 144