CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về chứng chỉ môi giới bất động sản
Thứ tư, 24/07/2019, 02:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về chứng chỉ môi giới bất động sản
Người gửi: Thanh Nhàn Email: valentiness82@yahoo.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin hỏi Sở Xây dựng: Người nước ngoài có chứng chỉ môi giới bất động sản của nước ngoài có được đổi sang chứng chỉ môi giới bất động sản của VN hay không. Nếu có thủ tục như thế nào? Rất mong sớm nhận được trả lời của Sở. Trân trọng./.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông/bà Thanh Nhàn. Phòng Phát triển nhà Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/bà như sau: Căn cứ Nghị định 153/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản quy định: Người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn giá trị thì được công nhận và sử dụng để hành nghề tại Việt Nam. Chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải gửi cho cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương nơi hành nghề để theo dõi, quản lý.
Số lượng lượt xem: 167