CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về Công bố thông tin theo nghị định 15
Thứ ba, 23/07/2019, 13:14 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về Công bố thông tin theo nghị định 15
Người gửi: Bùi Văn Lân Email: lan_xdcb@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 151 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi: Sở Xây dựng TP.HCM Đơn vị tôi đang chuẩn bị lập dự án đầu tư xây dựng công trình, theo nghị định 15/2013 của Chính phủ thì khi lựa chọn các đơn vị tư vấn trong xây dựng thì phải chọn đơn vị đã được Sở XD công bố danh sách (các đơn vị đã thực hiện công khai thông tin), vậy hiện nay Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện chưa? vì trước đây (9/2013 tôi có hỏi thì chưa triển khai-đang chờ các Sở ngành góp ý);nếu có thì xin hướng dẫn danh sách các nhà tư vấn đó để đơn vị chúng tôi thực hiện cho đúng. Trân trọng cảm ơn quý Sở
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Bùi Văn Lân, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Hiện nay, việc công bố thông tin về năng lực hoạt động của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình đã được triển khai tại Sở Xây dựng. Bạn tham khảo các quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD ban hành ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình. “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định việc cung cấp, tiếp nhận, xem xét, công bố và quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: a) Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; b) Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; c) Thiết kế quy hoạch xây dựng; d) Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; đ) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; e) Giám sát chất lượng công trình xây dựng; g) Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; h) Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình. 2. Đối tượng áp dụng a) Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có nhu cầu công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực nêu tại Khoản 1 Điều này trên lãnh thổ Việt Nam; b) Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trong việc xem xét và quyết định công bố thông tin trên trang thông tin điện tử do mình quản lý; c) Chủ đầu tư, nhà đầu tư tham khảo thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong việc lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng.” Về thành phần hồ sơ quy định tại Điều 4, Thông tư số 11/2014/TT-BXD nêu trên: “Điều 4. Cung cấp thông tin năng lực hoạt động xây dựng 1. Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng có nhu cầu công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng gửi bản đăng ký, tệp tin đăng ký công bố thông tin và hồ sơ năng lực đăng ký công bố theo mẫu đến cơ quan đầu mối quy định tại Điều 5 Thông tư này để được xem xét, công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan đầu mối. Các tệp tin gửi đến cơ quan đầu mối phải được định dạng (.pdf; .doc; .docx; .zip; .rar). 2. Bản đăng ký công bố thông tin khai theo mẫu tại các Phụ lục kèm theo Thông tư này, gồm: a) Phụ lục số 01 đối với tổ chức công bố thông tin; b) Phụ lục số 02 đối với cá nhân công bố thông tin. 3. Hồ sơ năng lực đăng ký công bố, gồm: a) Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật; đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong trường hợp là nhà thầu nước ngoài; b) Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của cá nhân: Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, giấy phép hành nghề, Hợp đồng lao động của các cá nhân chủ trì các bộ môn trong tổ chức. 4. Đối với tổ chức hoạt động xây dựng nước ngoài thì bản đăng ký, hồ sơ năng lực đăng ký công bố và các giấy tờ khác có liên quan phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự.” Bạn gửi thông tin năng lực hoạt động về cơ quan Sở Xây dựng (Phòng Pháp chế) theo hình thức gửi trực tiếp bằng đĩa CD. Lưu ý file "Bản đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng" đính kèm theo nên giới hạn dung lượng bằng hoặc nhỏ hơn 1MB. Trân trọng.
Số lượng lượt xem: 206