CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về công viên cây xanh thuộc Hành lang bảo vệ đường sông ?
Thứ ba, 23/07/2019, 08:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về công viên cây xanh thuộc Hành lang bảo vệ đường sông ?
Người gửi: Thiên Tân Email: 92nguyenhuucanh@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Công viên cây xanh thuộc Hành lang bảo vệ đường sông có được tính trong diện tích cây xanh của toàn dự án hay không? Chủ đầu tư nhận diện tích này là của mình và kêu gọi đầu tư để kinh doanh trên phần đất này có phù hợp?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Để xác định chủ đầu tư có sử dụng đất công viên cây xanh thuộc hành lang bảo vệ công trình đường sông để sử dụng vào mục đích riêng không (kinh doanh), cần phải kiểm tra để xác định rõ diện tích và ranh đất được cơ quan có thẩm quyền giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở này. Nếu phần diện tích mà chủ đầu tư đang dự định kinh doanh nằm ngoài ranh giao đất và vi phạm hành lang bảo vệ an toàn đường sông, đề nghị ông, bà phản ánh ngay cho UBND phường, UBND quận để xử lý kịp thời, chấm dứt ngay tình trạng vi phạm này. Riêng diện tích công viên cây xanh thuộc đất công trình công cộng, chúng tôi đã trả lời cho một bạn đọc ở phần trên, đề nghị ông (bà) tham khảo thêm.
Số lượng lượt xem: 277