CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về dự toán công trình xây dựng mới
Thứ tư, 24/07/2019, 06:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về dự toán công trình xây dựng mới
Người gửi: Hai Cua Email: haicua70@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Hiện nay tôi đang lập dự toán cho công trình xây dưng mới, theo văn bản số 4677/UBND-ĐTMT ngày 20/09/2011 của UBNDTPHCM cho phép áp dụng mức lương tối thiểu là 1.350.000đ từ 01/01/2011 ở nội thành. Cho tôi hỏi cách tính hệ số Máy thi công dưới đây thì cách nào đúng (theo bộ đơn giá 104/2006 và văn bản 10505/SXD) : *) Cách 1 : 1,26 + (1.350.000-980.000)*(1,34-1,26)/(980.000-800.000)= 1,424 *) Cách 2 : 1,176 + (1.350.000-620.000)*(1,26-1,176)/(800.000-620.000)= 1,517 Theo nội suy trong văn bản 10505/SXD thì cách nào đúng. Rât mong trả lời sớm, cảm ơn nhiều.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Hai Cua. Phòng Quản lý kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : - Ngày 05/12/2011, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 9427/SXD-QLKTXD về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương tối thiểu mới và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tại các văn bản số 887/BXD-KTXD ngày 07/06/2011, văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 (văn bản hướng dẫn này được gởi cho các Sở ngành thành phố; Ủy ban nhân dân 24 quận-huyện; các Ban Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc thành phố; các Tổng Công ty trực thuộc thành phố; Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Công an thành phố). - Sở Xây dựng đăng tải văn bản hướng dẫn nêu trên tại Webstie của Sở (http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/) cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nghiên cứu, sử dụng. Đề nghị bạn cập nhật văn bản nêu trên để nghiên cứu, áp dụng.
Số lượng lượt xem: 147