CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về đề án phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố
Thứ tư, 24/07/2019, 07:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về đề án phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố
Người gửi: ho hai chau Email: honghai366@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin Sở XD cho biết cụ thể về đề án phát triển VLXD trên địa bàn TP. Điều này có ảnh hưởng gì đến việc mua bán của doanh nghiệp kinh doanh, XNK VLXD hay không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Hồ Hải Châu. Phòng Quản lý Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21/5/2011 về phê duyệt đồ án phát triển vật liệu xây dựng TP.HCM đến năm 2020. Trong đó, UBND TP có định hướng phát triển một số loại vật liệu xây dựng theo từng giai đoạn để tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố định hướng đầu tư cho phù hợp với chủ trương.
Số lượng lượt xem: 314