CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về giá vật liệu xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 06:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về giá vật liệu xây dựng
Người gửi: Trần Khánh Tài Email: taiphau2403@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Cho tôi xin hỏi: muốn có được giá VLXD dủ loại để làm nhập giá trong dự toán bao gồm vật liệu chính và phụ vào phần Tổng hợp vật tư thì lấy ở đâu ? Xin cám ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Trần Khánh Tài. Phòng Quản lý kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 15, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: "Giá vật liệu xây dựng được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng cụ thể. Giá vật liệu xây dựng xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự. Giá vật liệu đến hiện trường xây lắp được tính theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình". Hiện nay, hàng tháng Tổ Công tác công bố giá VLXD của Sở Xây dựng (bao gồm thành viên của các sở ngành có liên quan của thành phố), đều thực hiện việc công bố giá VLXD hành tháng, hàng quý theo quy định. Đối với các mặt hàng không có trong Bảng công bố giá VLXD đã được công bố, ông có thể căn cứ vào các báo giá của nhà sản xuất để lập dự toán công trình cho phù hợp với các quy định hiện hành.
Số lượng lượt xem: 221