CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về in dấu CR trên khuôn gạch
Thứ tư, 24/07/2019, 06:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về in dấu CR trên khuôn gạch
Người gửi: Huỳnh Hồng Phương Email: h2008phuong@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 968 đường 3/2 - P15 - Q11 ( Toà nhà everich - Tháp R1 - Tầng 10 - Căn số 0 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi là nhà sản xuất gạch Terrazzo. Xin cho hỏi, tôi in dấu CR trên khuôn gạch, kế bên logo của nhà sản xuất được không. hay chỉ dán dấu CR lên catalo thôi. Mong quý phòng quản lý vật liệu trả lời. Chân thành cám ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Hồng Phương. Phòng Quản lý Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : 1.1. Gạch Terrazzo là sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục nhóm 2, là loại sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn. Vì vậy, nhà sản xuất gạch Terrazzo ngoài công bố hợp quy còn phải được đánh giá cấp chứng chỉ chứng nhận chất lượng phù hợp với quy định theo Điều 4 Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát. Ngày 30/8/2011, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 11/2011/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Do đó công ty của Ông/bà khi thực hiện các yêu cầu kỹ thuật của gạch Terrazzo phải tuân thủ theo Quy chuẩn QCVN 16-6:2011/BXD và công bố hợp quy theo hướng dẫn của Thông tư số 14/2010/TT-BXD. Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định: Dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp quy hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gắn cho sản phẩm, hàng hoá được công bố hợp quy sau khi đã đăng ký công bố hợp quy. Như vậy, khi sản xuất gạch Terrazzo, công ty của Ông/bà phải tiến hành công bố hợp quy và đăng ký Bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng. Sau khi Bản công bố hợp quy được tiếp nhận, công ty phải thực hiện Điều 20 Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN và được sử dụng dấu hợp quy theo khoản 2, Điều 4 Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định: - Dấu hợp quy có hình dạng, kích thước theo quy định tại Phụ lục I của Quy định này. - Dấu hợp quy được trình bày trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hoá ở vị trí dễ thấy, dễ đọc, đồng thời có thể được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo. - Dấu hợp quy có thể được phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ và nhận biết được bằng mắt thường. - Dấu hợp quy phải được thể hiện cùng một mầu. 1.2. Đồng thời, công ty phải công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 1.3. Sở Xây dựng đã gửi công văn yêu cầu các công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trong đó có sản phẩm gạch Terrazzo thực hiện công bố hợp quy và đăng ký Bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng nhưng đến nay nhiều đơn vị chưa thực hiện. Trường hợp đơn vị chưa thực hiện, đề nghị công ty khẩn trương thực hiện nội dung quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 và Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng. 1.4 Gạch Terrazzo là sản phẩm buộc nhà sản xuất phải công bố hợp quy, đăng ký công bố hợp quy và thực hiện dấu hợp quy theo quy định trước khi để sản phẩm lưu thông trên thị trường. Trường hợp đơn vị của Ông/bà không thực hiện thì bị xử lý theo khoản 1, Điều 16 Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Số lượng lượt xem: 208