CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về Đơn giá xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 06:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về Đơn giá xây dựng
Người gửi: Nguyễn Thu Hương Email: quynhhuonggc@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 38 trương vĩnh ký, phường tân thành, quận Tân Phú Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi muốn hỏi đơn giá xây dựng hiện nay thấp nhất là bao nhiêu: phần nhân công, phần thô và phần hoàn thiện?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bà Thu Hương. Phòng Quản lý kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của bà như sau : Ngày 03/03/2009, Bộ Xây dựng công bố tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008) kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, trong đó nêu rõ suất đầu tư xây dựng công trình cũng từng loại hình công trình xây dựng. Đề nghị bà cập nhật văn bản nêu trên tại tham khảo Website của Bộ Xây dựng, để nghiên cứu, áp dụng.
Số lượng lượt xem: 623