title Chỉ đạo của lãnh đạo

Về quản lý cây xanh đường phố trồng trên vỉa hè các tuyến đường thuộc địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh
Thứ ba, 14/04/2020, 01:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 927/UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về quản lý cây xanh trồng trên các tuyến đường và các khu vực công cộng trên địa bàn quận Bình Tân;

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật phối hợp cùng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, kiểm tra về nguồn gốc các cây xanh này và phúc tra số liệu, đề xuất việc phân cấp quản lý các cây xanh theo quy định.

2. Trong năm 2018 và 2019, qua công tác phân cấp quản lý cây xanh của thành phố thì trên địa bàn huyện Bình Chánh vẫn chưa có các số liệu chi tiết và cơ bản của cây xanh như: chủng loài, phân loại, vị trí... Điều này ảnh hưởng đến việc theo dõi, phân tích, định hướng việc quản lý, quy hoạch, cải tạo cây xanh. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh báo cáo về Sở Xây dựng những khó khăn trong công tác quản lý, chăm sóc khối lượng cây xanh đường phố, trong công viên. Đồng thời, đề xuất những biện pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan, bền vững của khối lượng cây xanh này.

Giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh trong việc xây dựng các cơ sở dữ liệu của cây xanh, mảng xanh, công viên. Nội dung Công văn 3827/SXD-HTKT ngày 14/4/2020 được đăng tải tại đây.

 

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 2915
Tin mới hơn
Tin đã đưa