CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về quĩ bảo trì dự phòng
Thứ ba, 23/07/2019, 08:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về quĩ bảo trì dự phòng
Người gửi: Thanh An Email: thanhangiaikhat@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Về quĩ bảo trì dự phòng. Tầng hầm và khu thương mại có phải đóng phí cho quỹ này không? Chủ đầu tư tự nhận diện tích này là của mình và không đóng quĩ bảo trì dự phòng với lý do có bộ phận bảo trì riêng trong khi vẫn sử dụng hệ thống kỹ thuật của toà nhà liệu có hợp lý. Ban quản trị có quyền ngừng cung cấp các dịch vụ cho các phần sở hữu không đóng phí này không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Để xác định nghĩa vụ nộp phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư, trước hết cần phải xác định diện tích tầng hầm và khu thương mại thuộc sở hữu chung hay hay sở hữu riêng của chủ đầu tư, và thời điểm chủ đầu tư bán căn hộ chung cư (trước hay sau ngày 1-7-2006 - ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành). Theo thông tin Ông (Bà) cung cấp, diện tích nêu trên thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư. Theo đó, chủ đầu tư vẫn phải đóng góp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư nếu chủ đầu tư đã bán căn hộ từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 51 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010 của Chính phủ: "Đối với phần diện tích mà chủ đầu tư giữ lại, không bán (không tính phần diện tích thuộc sử dụng chung) thì chủ đầu tư phải nộp 2% giá trị của phần diện tích đó; phần giá này được tính theo giá bán căn hộ cao nhất của nhà chung cư đó". Trường hợp chủ đầu tư đã ký hợp đồng bán căn hộ trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành mà chủ đầu tư chưa thu 2% tiền bán thì các chủ sở hữu căn hộ có trách nhiệm đóng góp khoản kinh phí để bảo trì phần sở hữu chung (điểm c khoản 1 Điều 51 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP). - Về quyền của Ban Quản trị nhà chung cư trong việc ngừng cung cấp dịch vụ cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư chưa nộp phí dich vụ nhà chung cư: Theo quy định về quyền và trách nhiệm của Ban Quản trị nhà chung cư tại Điều 12 của Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28-5-2008 của Bộ Xây dựng, Ban Quản trị nhà chung cư không có quyền ngừng cung cấp dịch vụ cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư không đóng góp chi phí dịch vụ nhà chung cư. Tuy nhiên, đây là một thực tế khá phổ biến tại TP.HCM. Sở Xây dựng đã ghi nhận và sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn.
Số lượng lượt xem: 241