CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về quy chuẩn 16 - 2017/BXD
Thứ hai, 22/07/2019, 09:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về quy chuẩn 16 - 2017/BXD
Người gửi: Phạm Văn Nam Email: vannam@tacheng.com.vn
Địa chỉ: 56 Đường Đồng Nai, P.15, Quận 10, TPHCM Số điện thoại: 0902744446
Giới tính: Nữ Năm sinh: 2019
Lĩnh vực: Thanh tra xây dựng Ngày gửi: 08/04/2019
Nội dung: Kính gửi: Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh Cty Tacheng là đơn vị thi công và lắp đặt hạng mục nhôm kính cửa đi và cửa sổ Theo như quy chuẩn 16-2017/BXD thì hạng mục cửa kim loại không nằm trong danh mục xin chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy - Nên cty chúng tôi xin chứng nhận theo tiêu chuẩn TCVN 9366-2:2012 vậy sau khi chúng tôi đã có giấy chứng nhận thì có thể sử dụng được không? hay là Cty chúng tôi phải làm thêm 1 thông báo hay là công bố để gửi đến " Sở xây dựng TPHCM" thì mới được xem là hợp lệ và cung cấp cho dự án thi công Mong "Sở xây dựng TPHCM " xem xét và giải đáp giúp Chân thành cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Tải về File đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ông Phạm Văn Nam, Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của Ông, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: 1. Sản phẩm, hàng hóa cửa sổ đi, cửa sổ - cửa nhôm kính (cửa đi, cửa sổ - cửa kim loại) của Công ty không thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa VLXD có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2) theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD về sản phẩm, hàng hóa VLXD ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa VLXD có khả năng gây mất an toàn của QCVN 16:2017/BXD. 2. Các sản phẩm, hàng hóa VLXD quy định tại Bảng 1, Phần 2 QCVN 16:2017/BXD (bao gồm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi) khi lưu thông trên thị trường phải có (giấy) chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh. Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao gói hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm. Theo đó, đơn vị cần kiểm soát các tài liệu chất lượng của nguyên liệu nêu trên khi đưa vào sản xuất. 3. Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: - Tại Khoản 2 Điều 41 quy định: “Đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn được thực hiện tự nguyện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân dưới hình thức thử nghiệm, giám định, chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp chuẩn”. - Tại Điều 45 quy định về Công bố hợp chuẩn: “1. Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp thực hiện hoặc kết quả tự đánh giá sự phù hợp của mình. 2. Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn phải đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Như vậy, việc đơn vị thực hiện chứng nhận hợp chuẩn là tự nguyện; nhưng nếu sản phẩm cửa kim loại của đơn vị sản xuất đã được chứng nhận hợp chuẩn theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9366-2:2012 – Cửa đi, cửa sổ - Cửa kim loại; đơn vị phải thực hiện thủ tục công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN. Bên cạnh đó, đề nghị lưu ý trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 24 - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Trân trọng!
Số lượng lượt xem: 386