CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về số phiếu trong Hội nghị nhà chung cư
Thứ ba, 23/07/2019, 06:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về số phiếu trong Hội nghị nhà chung cư
Người gửi: Mai Tuấn Anh Email: maituananh@gmail.com
Địa chỉ: 11.03 A1 Chung cư Tân Tạo 1 - lô A, A6/7Q QL 1A, Tân Tạo A, Bình Tân Số điện thoại: 0932 656 056
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi Sở Xây dựng TPHCM, tôi xin phép được gửi thắc mắc như sau: 1. Căn cứ khoản 6, 7 Điều 3 của Thông tư 02 về giải thích từ ngữ. 2. Căn cứ khoản 2 Điều 16 của Thông tư 02 quy định về thành phần tham dự và việc biểu quyết tại Hội nghị nhà chung cư thì “...thành phần tham dự bao gồm Chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao, đại diện chủ đầu tư (nếu chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư)...” 3. Căn cứ khoản 2 Điều 20 của Thông tư 02 quy định “...trường hợp Chủ đầu tư còn sở hữu diện tích nhà chung cư thì đại diện Chủ đầu tư được đảm nhận chức danh Phó Ban quản trị (không cần thông qua bầu cử và được quyền tự thay đổi nhân sự chức danh này...). Vậy trường hợp Chủ đầu tư còn sở hữu diện tích (dù ít hay nhiều, dù là căn hộ hay diện tích khác) và Chủ đầu tư chưa hết tư cách (trách nhiệm chưa hoàn thành: chưa bàn giao KP bảo trì, chưa bàn giao phần diện tích sở hữu chung...) thì đề nghị Sở Xây dựng TPHCM cho biết khi tổ chức Hội nghị nhà chung cư thì áp dụng phương án nào sau đây: a) Chủ đầu tư được giữ số phiếu đối với số căn hộ, phần diện tích khác còn giữ lại, đồng thời giữ ghế Phó Ban Quản trị với tư cách Chủ đầu tư. b) Chủ đầu tư được giữ ghế Phó Ban Quản trị với tư cách Chủ đầu tư, đồng thời không tham gia bỏ phiếu khi bầu các thành viên Ban Quản trị còn lại (chỉ những Chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao và phần diện tích khác đã nhận bàn giao bỏ phiếu bầu). Xin cảm ơn! Mai Tuấn Anh - 0932 656 056
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Phương án a trong câu hỏi của ông/bà là phù hợp quy định của pháp luật.
Số lượng lượt xem: 524