CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về thanh toán, quyết toán đối với hình thức hợp đồng trọn gói
Thứ tư, 24/07/2019, 06:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về thanh toán, quyết toán đối với hình thức hợp đồng trọn gói
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hùng Email: Hung_huy_thang_lai@yahoo.com
Địa chỉ: 115/6 Tran Quốc Thảo, Q3, Tp. HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi xin hỏi với nội dung sau: Công ty tôi khi ký hợp đồng với chủ đầu tư là hợp đồng trọn gói: Vây giờ làm hồ sơ quyết toán thì: Khối lượng quyết toán là lấy theo khối lượng trong hồ sơ đề xuất.hay Khối lượng thực tế. Vì dây la công trình nhà nước. Bên điều hành dự án yêu cầu là làm khối lượng theo thực tế thi công. Công việc nào không làm thì cắt bỏ đi. Mà tôi hỏi thêm là: vây những công tác làm thực tế nhiều khối lượng hơn so với khối lượng trong hồ sơ đề xuất có đươc làm phát sinh tăng theo thực tế hay không. Thì đơn vị diều hành trả lời là: Không được làm phát sinh tăng vì lúc trước làm hồ sơ dề xuất không kiểm tra lại khối lượng nên giờ phải chiệu vậy. Nhưng trong hồ sơ yêu cầu mà chúng tôi mua có nói là bỏ thầu theo khối lượng trong hồ sơ yêu cầu. Xin hết.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Ngọc Hùng. Phòng Quản lý kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Về vướng mắc thanh toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng đã có ý kiến hướng dẫn tại văn bản số 94/BXD-KTXD ngày 22/06/2011 (tham khảo trên Website của Bộ Xây dựng), cụ thể: - “Việc thanh toán, quyết toán đối với hình thức hợp đồng trọn gói thực hiện theo đúng thiết kế được duyệt và nội dung đã ký kết giữa các bên trong hợp đồng thì giá trị quyết toán đúng bằng giá trọn gói của hợp đồng đã ký; không chiết tính lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kết quả trúng thầu. - Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn so với khối lượng theo hợp đồng thì việc giảm trừ được thực hiện theo đơn giá và các điều kiện trong hợp đồng (chỉ đối với trường hợp cắt giảm hạng mục, công việc so với thiết kế theo yêu cầu của Chủ đầu tư; không bao gồm khối lượng tính thiếu hoặc thừa theo thiết kế trong quyết định phê duyệt lựa chọn Nhà thầu). Nội dung Hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định pháp luật là cơ sở pháp lý cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán công trình (dự án, gói thầu)”.
Số lượng lượt xem: 3452