CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về thay đổi so với thiết kế đã xin phép xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 03:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về thay đổi so với thiết kế đã xin phép xây dựng
Người gửi: khanh hoai Email: hoadhkt@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: * Trong thiết kế cấp phép phần giếng trời là 12m2 x 3 tầng. Tôi không làm giếng trời mà làm phòng chức năng có được không và có bị vi phạm không? Xin cám ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Phần diện tích làm giếng trời (12m2 x 3 tầng) nếu được chừa trống để đảm bảo mật độ xây dựng cho công trình thì khi bà xây dựng phòng chức năng tại vị trí này phải bố trí giếng trời tại vị trí khác để đảm bảo mật độ xây dựng cho công trình. Trường hợp, phần diện tích giếng trời nêu trên không ảnh hưởng đến mật độ xây dựng công trình thì bà có thể lấp đi và không bị coi là vi phạm.
Số lượng lượt xem: 170