CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật
Thứ ba, 23/07/2019, 05:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật
Người gửi: Phạm Đình Đài Email: phamdinhdai@gmail.com
Địa chỉ: 720 QL 1A P. Thạnh Lộc, Q.12 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Chúng tôi là chủ đầu tư, đang lập thiết kế cơ sở 01 dự án nhóm A, công trình dân dụng dưới 20 tầng. Trong bộ Thủ tục hành chính "Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách" quy định thành phần hồ sơ phần thuyết minh TKCS có nội dung: "Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của khu vực (Kèm theo văn bản của cơ quan quản lý chuyên ngành v/v đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực)". Xin Sở Xây dựng cho biết có phải trước khi gửi hồ sơ TKCS xin ý kiến của sở XD thì chúng tôi phải xin thỏa thuận đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật với các cơ quan quản lý chuyên ngành. Xin cho biết chúng tôi cần phải thỏa thuận với các cơ quan nào. Nếu đã thỏa thuận ở bước thiết kế cơ sở rồi thì sau này khi thi công có cần thỏa thuận lại nữa không? Trân trọng cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ông Phạm Đình Đài, Qua câu hỏi của Ông, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, không phân biệt nhóm A,B,C việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở không bắt buộc mà do người quyết định đầu tư quyết định khi thấy cần thiết. Do đó, trước khi gửi hồ sơ lấy ý kiến về thiết kế cơ sở, chủ đầu tư không nhất thiết phải thỏa thuận đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật với các cơ quan quản lý chuyên ngành. Việc thỏa thuận đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật với các cơ quan quản lý chuyên ngành (cơ quan quản lý cấp điện, cấp, thoát nước, giao thông …) trong giai đoạn thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, là cơ sở để triển khai bước tiếp theo. Trường hợp, chủ đầu tư đã thỏa thuận với các cơ quan quản lý chuyên ngành trong giai đoạn thiết kế cơ sở, thì không phải thỏa thuận lại khi thi công công trình.
Số lượng lượt xem: 10579