title Chỉ đạo của lãnh đạo

Về tiếp tục thực hiện chương trình "Giảm sử dụng túi ni lông" và triển khai phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn Thành phố
Thứ ba, 14/04/2020, 01:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1177/UBND-ĐT ngày 30/3/2020 về tiếp tục thực hiện chương trình “Giảm sử dụng túi ni lông” và triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Quán triệt thực hiện nghiêm các nội dung thực hiện Chương trình “Giảm sử dụng túi ni lông” và triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” theo phân công tại Kế hoạch số 12017/KH-SXD-VP ngày 25/9/2019 của Sở Xây dựng về Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021.

2. Giao Thủ trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể định kỳ trước ngày 15/11 hàng năm, tổng hợp thông tin kết quả thực hiện chương trình “Giảm sử dụng túi ni lông” và triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố gởi về Văn phòng Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 2493
Tin mới hơn
Tin đã đưa