CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về tiêu chuẩn hợp quy
Thứ ba, 23/07/2019, 08:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về tiêu chuẩn hợp quy
Người gửi: Nguyễn Hoàng Vinh Email: vinh.nh@sonkova.com.vn
Địa chỉ: 18 lô A Trường Sơn, P15, Q10, TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi Sở Xây Dựng TPHCM, Công ty Sơn Kova chúng tôi đang tiến hành đăng ký hợp quy cho các sản phẩm của mình. Trong quá trình thực hiện chúng tôi có phát sinh một số thắc mắc như sau: 1. Với cùng một sản phẩm sơn nước (cùng công thức và chất lượng), nhưng khi bán ra các thị trường khác nhau chúng tôi đặt tên khác nhau để tránh những sự cạnh tranh không lành mạnh. Vậy xin hỏi khi mẫu này được kiểm định tại trung tâm Quatest 3 thì giấy chứng nhận có thể chứng nhận chung cho tất cả các tên sản phẩm đó không (trên giấy chứng nhận liệt kê tất cả các tên sản phẩm)? VD: Cùng một sản phẩm sơn nước trong nhà, ở thị trường Vũng Tàu chúng tôi đặt tên là Prince, ở thị trường Sóc Trăng chúng tôi đặt tên là Era, ở thị trường Đà Lạt là Crown, ở thị trường Cần Thơ là Panda,... Vậy thì trong cùng một giấy chứng nhận có thể liệt kê các tên Prince, Era, Crown, Panda,... này vào chung để chứng nhận hợp quy không (vì chắc chắn tất cả các thông số đều như nhau do sẽ lấy cùng mẫu đi kiểm định)? 2. Chúng tôi có trên 70 sản phẩm khác nhau, trong số đó có các sản phẩm sơn nước thuộc loại sản phẩm là sơn nhũ tương (theo thông tư 11/2011 của Bộ Xây Dựng). Các sản phẩm sẽ được kiểm định và chứng nhận hợp quy. Tuy nhiên các sản phẩm còn lại như sơn giả đá, sơn gấm, sơn gai, các vật liệu chống thấm gốc ximăng, các sản phẩm sơn gốc Epoxy, gốc PU, các sản phẩm sơn đặc biệt như sơn chống nóng, sơn giao thông,... không thuộc loại sản phẩm nào theo bảng 5.1 (thông tư 11/2011 của Bộ Xây Dựng) thì chúng tôi có cần phải đưa đi kiểm định và cấp chứng nhận hợp quy không? Nếu có thì xin Sở Xây Dựng cho thêm thông tin hướng dẫn cụ thể. Xin chân thành cám ơn Sở Xây Dựng TPHCM. Trân trọng kính chào.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Công ty Sơn Kova, Qua câu hỏi của Công ty, Sở Xây dựng trả lời như sau: A. Với cùng một sản phẩm sơn nước (cùng công thức và chất lượng), nhưng khi bán ra các thị trường khác nhau chúng tôi đặt tên khác nhau để tránh những sự cạnh tranh không lành mạnh. Vậy xin hỏi khi mẫu này được kiểm định tại Quatest 3 thì giấy chứng nhận có thể chứng nhận chung cho tất cả các tên sản phẩm đó không (trên giấy chứng nhận liệt kê tất cả các tên sản phẩm)? - Trả lời: + Đối với sản phẩm sơn sản xuất trong nước, theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD mã số QCVN 16-5:2011/BXD, phương thức đánh giá sự phù hợp là phương thức 5 - thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. + Theo quy định tại mục V, Phụ lục II – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hóa dùng để thử nghiệm, đánh giá chất lượng là mẫu đại diện cho một kiểu, loại cụ thể của sản phẩm, hàng hóa được sản xuất theo cùng một dạng thiết kế, trong cùng một điều kiện và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu. Theo đó, căn cứ vào quy định phân loại của các sản phẩm sơn trong tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng được viện dẫn trong QCVN 16-5:2011/BXD, tổ chức đánh giá sự phù hợp sẽ lấy mẫu theo từng kiểu, loại cụ thể để thử nghiệm và đánh giá sự phù hợp, cấp giấy chứng nhận hợp quy cho kiểu, loại đó nếu kết quả đánh giá phù hợp với QCVN 16-5:2011/BXD. + Đề nghị Công ty trao đổi trực tiếp với các tổ chức chứng nhận hợp quy về các nhu cầu của đơn vị để được giải đáp. Hiện nay, trên địa bàn TPHCM có 02 đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định được phép thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm sơn là: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại số 49 đường Pasteur, quận 1; Chi nhánh Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng tại số 129A đường Trần Não, quận 2. B. Chúng tôi có trên 70 sản phẩm khác nhau, trong số đó có các sản phẩm sơn nước thuộc sản phẩm là sơn nhũ tương (theo thông tư 11/2011 của Bộ Xây dựng), các sản phẩm sẽ được kiểm định và chứng nhận hợp quy. Tuy nhiên các sản phẩm còn lại như sơn giả đá, sơn gấm, sơn gai, các vật liệu chống thấm gốc xi măng, các sản phẩm sơn gốc Epoxy, gốc PU, các sản phẩm sơn đặc biệt như sơn chống nóng, sơn giao thông, vv … không thuộc sản phẩm nào theo bảng 5.1 (thông tư 11/2011 của Bộ Xây dựng) thì chúng tôi có cần phải đưa đi kiểm định và cấp chứng nhận hợp quy không? Nếu có thì xin Sở Xây dựng cho thêm thông tin hướng dẫn cụ thể. - Đối với các loại sản phẩm, hàng hóa VLXD có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa VLXD nhóm 2, tức là các loại sản phẩm, hàng hóa có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia), người sản xuất, người nhập khẩu phải có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng nơi đơn vị đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh; có dấu hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2011/BXD. - Ngoài ra, theo quy định tại Điều 23 – Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tất cả sản phẩm, hàng hóa VLXD (bao gồm cả các loại sản phẩm, hàng hóa VLXD nhóm 2), người sản xuất, người nhập khẩu phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD do mình sản xuất hoặc nhập khẩu và thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ. Như vậy, việc công bố tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các loại sơn do công ty sản xuất hoặc nhập khẩu là quy định bắt buộc phải thực hiện trước khi đưa sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường. - Theo đó, công ty cũng cần phải thực hiện thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm định kỳ để theo dõi, kiểm soát mức chất lượng so với nội dung tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy mà công ty đã công bố. Tần suất thử nghiệm, đánh giá đối với các sản phẩm sơn thuộc quy chuẩn kỹ thuật do tổ chức chứng nhận hợp quy thực hiện theo quy trình đánh giá của các tổ chức này đã được Bộ Xây dựng công nhận, đối với các loại sơn còn lại của công ty do công ty lựa chọn, quyết định (quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN là tối đa không quá 12 tháng). - Ngoài ra, để nâng tầm thương hiệu cho sản phẩm, tăng thêm uy tín đối với khách hàng, công ty nên thực hiện chứng nhận hợp chuẩn cho các sản phẩm sơn không thuộc đối tượng bắt buộc của QCVN 16:2011/BXD. Trình tự thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn và đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM được quy định tại Chương 2 – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN. Công ty có thể tham khảo thêm thủ tục đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại website của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM theo địa chỉ: http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn.
Số lượng lượt xem: 437