title Chỉ đạo của lãnh đạo

Về tình trạng 23 cây xanh gần các trụ quảng cáo bị phá hoại
Thứ ba, 14/04/2020, 02:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1051/TTHT-CVCX ngày 31/3/2020 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật về báo cáo tình trạng 23 cây xanh bị phá hoại, hủy hoại sức sống do che khuất tầm quan sát bảng quảng cáo;

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật phối hợp cùng Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ để rà soát và thống kê lại toàn bộ các đơn vị đang khai thác các trụ quảng cáo mà có cây xanh lân cận bị phá hoại, báo cáo về Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải danh mục này.

2. Đề nghị Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ (đơn vị quản lý và ký hợp đồng khai thác các trụ quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ) chủ trì làm việc và yêu cầu các đơn vị cam kết không thực hiện việc phá hoại, cắt tỉa cảnh nhánh và làm suy giảm sức sống của các cây xanh lân cận trụ quảng cáo.

Trong trường hợp vẫn tiếp diễn, đề nghị Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ đề xuất thu hồi việc khai thác trụ quảng cáo này và không đề xuất cho các đơn vị này khai thác tại vị trí khác.

3. Giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật tiến hành việc phục hồi hoặc trồng thay thế các cây xanh để đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị và tiếp tục theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện các công việc nêu trên.

Nội dung Công văn số 3828/SXD-HTKT ngày 14/4/2020 được đăng tải tại đây.

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 2139
Tin mới hơn
Tin đã đưa