CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá
Thứ tư, 24/07/2019, 06:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Liên Email: nguyenthikimlien_82@yahoo.com.vn
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng tháng 12/2008. Vậy tôi có thể sử dụng giấy chứng nhận này để làm thủ tục xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hay không, vì tôi không biết chứng chỉ này hết hạn sử dụng hay chưa.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bà Kim Liên. Phòng Quản lý kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của bà như sau : Theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 14, Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn về đạo tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng về quy định thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, Giấy chứng nhận đã qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng là 01 thành phần của hồ sơ, nhưng không quy thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận này. Do đó, bà vẫn sử dụng để đưa vào thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.
Số lượng lượt xem: 463