CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Vừa ký HĐ thẩm tra thiết kế vừa ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công XD ?
Thứ tư, 24/07/2019, 04:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Vừa ký HĐ thẩm tra thiết kế vừa ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công XD ?
Người gửi: Tran Viet Luong Email: tranvietluong@gmail.com
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kính gửi : Sở Xây dựng Tp.HCM Đối với dự án triển khai theo hình thức hợp đồng BT, một nhà thầu tư vấn có đủ năng lực TV Thẩm tra thiết kế và năng lực TV giám sát thi công XD, có thể vừa ký HĐ thẩm tra thiết kế vừa ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công XD với Chủ đầu tư (Nhà đầu tư) hay không ? Chân thành cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Tran Viet Luong, E Vấn đề ông hỏi, Phòng Quản lý Chất lượng Công trình Xây dựng trả lời như sau: Đề nghị Ông cho biết văn bản quy định về việc “một nhà thầu tư vấn có đủ năng lực TV Thẩm tra thiết kế và năng lực TV giám sát thi công XD, không thể vừa ký HĐ thẩm tra thiết kế vừa ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công XD với Chủ đầu tư”.
Số lượng lượt xem: 1983