CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

VV công khai thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng công trình
Thứ ba, 23/07/2019, 13:16 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: VV công khai thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng công trình
Người gửi: Tô Vĩnh Phú Email: tovinhphu@yahoo.com
Địa chỉ: 53/4 Tân Thới Nhất Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tại khoản 1 điều 8 nghị định 15/2013/NĐ- CP về quản lý chất lượng công trình, có yêu cầu: Các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình gửi bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp tới cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan này quản lý Tôi xin hỏi cách thức chuyển thông tin về năng lực cho Sở xây dựng và sở xây dựng đăng tải nội dung này ở đâu trong trang web của sở. Xin cám ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Tô Vĩnh Phú, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Về công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình bạn tham khảo tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD ban hành ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình. Bạn gửi thông tin năng lực hoạt động về cơ quan Sở Xây dựng (Phòng Pháp chế) theo hình thức gửi trực tiếp bằng đĩa CD. Lưu ý file "Bản đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng" đính kèm theo nên giới hạn dung lượng bằng hoặc nhỏ hơn 1MB. Thông tin về năng lực hoạt động sẽ đăng tải ở chuyên mục "NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG" và chuyên mục "PHÁP CHẾ". Trân trọng.
Số lượng lượt xem: 447